Copyright ©Armfight. 2010 All Rights Reserved.
XXXIII WORLD AREMWRESTLING CHAMPIONSHIP
for men, women, youngsters, masters and disabled people
28 NOVEMBER - 04 DECEMBER 2011 г., ALMATY (KAZAKHSTAN)

The Bulgarian National Armwrestling Team, sponsored by "ARMFIGHT - Premium Functional Drinks" - has performed extremely well in the 33rd World Championship, held from 28.11 to 04.12.2011 in Almaty, Kazakhstan. Georgi Gaydardzhiev ("Armsport Club" - Blagoevgrad) and Krasimir Kostadinov ("Hercules"- Tutrakan) have won the world titles in men's categories respectively up to 55 kg and up to100 kg. Stefan Lengarov ("Vitosha Armwrestling" - Sofia) has taken the 2nd place (silver medal) in the category up to 80 kg, and the heaviest player over 110 kg Georgi Tsvetkov ("Armsport Club" - Bansko) won the bronze medal.
XXXIII СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КАНАДСКА БОРБА
за мъже, жени, юноши, ветерани и хора с увреждания
28 НОЕМВРИ - 04 ДЕКЕМВРИ 2011 г., АЛМАТИ (КАЗАХСТАН)

Спонсорираният от АРМФАЙТ - Премиум функционални напитки Национален отбор на България по Канадска борба се представи изключително добре на 33-то Световно първенство, което се проведе от 28.11 до 04.12.2011  в Алмати, Казахстан. Георги Гайдарджиев ("Армспорт Клуб" - Благоевград) и Красимир Костадинов ("Херкулес" - Тутракан) спечелиха световните титли в категории за мъже съответно до 55 кг и до 100 кг. Стефан Ленгаров ("Витоша Армрестлинг" - София) зае 2-о място (сребърен медал) в категория до 80 кг, а при най-тежките състезатели над 110 кг Георги Цветков ("Армспорт Клуб" - Банско) спечели бронзовото отличие.
By unanimous decision of the Executive Board of  The Bulgarian Armwrestling Federation (BGAF), the World- and European champion Georgi Gaydardzhiev (contestant from "Armsport Club" - Blagoevgrad, Bulgaria) was selected as BGAF's  Athlete of the Year '2011.
For the first time in Arm wrestling's history, George Gaydardzhiev has won the titles in the Men's category up to 55 kg both on left and on right hand, both from European and from World Championship, within one calendar year. By this way he has confirmed again his nickname "The Golden George."

           С единодушно решение на УС на БФ Канадска борба, световният и европейски шампион Георги Гайдарджиев (състезател на "Армспорт Клуб" - Благоевград) бе избран за Спортист на годината на БФ Канадска борба за 2011-та.
Георги Гайдарджиев за първи път в историята на Канадската борба успя да спечели титлите в своята категория мъже до 55 кг и на лява, и на дясна ръка; както от Европейско, така и от Световно първенство в рамките на една календарна година. Така той отново затвърди прякора си "Златното Гоше".John Brzenk about ARMFIGHT # 40 in Vegas
13-01-2012
Zoloyev vs Kadorette - if you would have asked anyone about this matchup a month ago, they would have laughed and said HUGE mismatch… Jerry will win easily with his size and power. We have all heard the stories about Khazimurat's power in a hook, but no one would have guessed that it would be on the level of the best heavyweights on the planet...

Andrey Pushkar vs. Michael Todd

I can see this match going 6-0. The problem is, I'm not sure who will get the sweep. Andrey breathes fire and has the advantage with explosive power and confidence of control, but will he be able to follow through without hesitation? If the match stops anywhere on the table, I think Michael will win, and he will continue to win match after match with great endurance, heart, and desire.

My pick is 6-0 … just not sure WHO .

Arsen Liliev vs Richard Lupkes

Arsen's strength is his explosive speed, and there may be no one faster or more confident after the "go." He has great hammer backpressure with good hand strength. Richard is a weightlifter that has incredible unorthodox strength. I think that the outcome of this match will come down to whether or not Arsen can keep Richards hand and fingers flat. If he can, he will have the advantage and the arm strength to win this one. However, if Rich's hand is strong enough, I'm not sure how strong Arsen is with his hand turned slightly upward.

This one could go 3-3.

Toddzilla vs Stoyan Golemanov

  Toddzilla has the upper arm and shoulder strength advantage in this match up. His ability to hit to the side with or without his hand is unequal. If he can make this match go wrist to wrist it will be a successful day for him. Stoyan's key to victory will be to control the hand… BUT even if he is able to accomplish this task, the match won't end easily. Stoyan will have to keep Todd's hand facing the ceiling …

4-2

Khadzhimurat Zoloyev vs Jerry Kadorette

If you would have asked anyone about this matchup a month ago, they would have laughed and said HUGE mismatch… Jerry will win easily with his size and power. We have all heard the stories about Khazimurat's power in a hook, but no one would have guessed that it would be on the level of the best heavyweights on the planet. It would seem he is ready to prove Nemerioff was no fluke.

I don't think there is any guessing where this will go… the question will be, can Jerry build up enough push to keep Khazimurat from stopping the match in the center of the table? The endurance edge has to go to the smaller wrestler… This one will be a lot of fun to watch. You can't help liking the smaller underdog that has the confidence to mix it up with the biggest names in the sport.

5-1
John Brzenk
Джон  Брезенк за 40-я АРМФАЙТ в Лас Вегас на 13.01.2012

Ако бяхте попитали някого за този мач преди месец, той щеше да се засмее и да каже, че това е ОГРОМНО недоразумение... Джери ще спечели лесно чрез размерите и мощта си. Всички сме слушали легенди за силата на Хаджимурат при игра "на ключ", но никой не би предположил, че ще бъде на нивото на най-добрите на планетата в тежка категория... (продължава, виж текста най-долу).

Андрей Пушкар (УКР) срещу Майкъл Тод (САЩ)
Мога да предвидя този мач като клонящ към 6-0. Проблемът е, че аз не съм сигурен, кой кого "ще отнесе". Огнедишащият Андрей има предимство с експлозивната си сила и уверен контрол, но ще бъде ли той в състояние да следва играта си без колебание? Ако мачът спре някъде насред масата, мисля че Майкъл ще спечели и ще продължи да печели мач след мач с голяма издръжливост, сърце и желание.
Моята прогноза е 6-0... но просто не съм сигурен ЗА КОГО.
 
Арсен Лилиев (РУС) срещу Ричард Лупкес (САЩ)
Силата на Арсен е в експлозивната му скорост и може би няма никой по-бърз или по-уверен от него след сигнала за "старт" на играта. Лилиев е с голям трицепс и добра сила на ръката. Ричард е щангист, който има невероятна и необикновена сила. Мисля, че резултатът от този мач ще зависи от това дали Арсен ще може да задържи наравно или не ръката и пръстите на Ричард. Ако успее, Арсен ще има предимство и сила да победи в този мач.  Но все пак, ако ръката на Ричард има все още достатъчно сила, не съм сигурен колко силен ще е Арсен, ако неговата ръка се окаже завъртяна леко нагоре.
Тук резултатът може да стане 3-3.
 
Тод Хътчингс (САЩ) "Тодзилата" срещу Стоян Големанов (БЪЛ)
"Тодзила" има предимство в този мач със силата на горната част на ръката и рамото си. Способността му да удари настрани с или без ръка е в различна степен. Ако Хътчингс може да направи така, че този мач да се играе китка до китка, тогава това ще бъде един успешен ден за него. Ключът за победа на Стоян ще бъде в контрола на ръката му. НО дори ако Големанов е в състояние да изпълни тази задача, мачът няма да завърши лесно. Стоян ще трябва да задържи ръката на Тод възможно в най-горно положение.
4-2

Хаджимурат Золоев (РУС) срещу Джери Кадорет (САЩ)
Ако бяхте попитали някого за този мач преди месец, той щеше да се засмее и да каже, че това е ОГРОМНО недоразумение... Джери ще спечели лесно чрез размерите и мощта си. Всички сме слушали легенди за силата на Хаджимурат при игра "на ключ", но никой не би предположил, че ще бъде на нивото на най-добрите на планетата в тежка категория. Изглежда, че той е готов да се докаже, че победата му в "Немиров" не бе случайна..

Аз не мисля, че може да се прогнозира накъде ще отиде играта... Въпросът ще бъде дали Джери ще има достатъчно натиск да попречи Хаджимурат да задържи ръката му и така мачът да спре в центъра на масата? Пределът на издръжливост трябва да е при по-малкия борец... Това ще бъде много забавно да се гледа. Вие не може да спрете радостта на по-малкият играч аутсайдер, смелостта му да се смеси с най-големите имена в спорта.
5-1
Джон Брезенк


Pushkar about ARMFIGHT # 40 in Vegas
13.01.2012

In just a moment, in a month and a few days, on the 13th January in Las Vegas it also will not be easy. The pending battle for the Intercontinental Champion belt, the precious, valuable belt and certainly not to take free. Andrey certainly feels strong, but he does not disregard his rivals and he approaches this fight the most severely in his career.
Lessons of a Champion with a Champion

The most famous boxers had their gyms where they went to gain an inspiration, work, the basis, consultations, where they entered to feel the smell of blood and sweat poured on trainings by their predecessors and successors. Generally speaking, professional athletes are often alone. In many disciplines, once achieving a certain level, there is no longer anyone to ask or listen. So sometimes you need to go back to basics, as Rocky did before each duel. To find an old cupboard, an old towel …


There are such places where the Spirit of Sport helps those who seek for help. But not only the places. There are also people needed, the same people, as Mike was for Rocky, like many other real trainers who know more than the others. Even more, than the experienced Champion himself…


In the Polish boxing the ones being wise to players are May Lapin, Zbigniew Raubo i Andrzej Gmitriuk. In the Polish armwrestling the one who works this way is Igor Mazurenko. Sitting in the auditorium of the World Cup, he got to know more about a player than he knows about himself. He noticed all 'disadvantages', although in the case of Andrey Pushkar talking about defects is a gross exaggeration. But there is something! Something that does not work, something that can or even should be improved before the next season. Especially that it will be a season for Pushkar ...or maybe! This may be his best season, and will for sure be the most difficult one. There are two prestigious professional tournaments to win. In July, an event called A1 in Moscow. The amount of money to be won by one player can reach 23 (twenty three) thousand dollars. And the next NEMIROFF WORLD CUP in autumn.
 
In just a moment, in a month and a few days, on the 13th January in Las Vegas it also will not be easy. The pending battle for the Intercontinental Champion belt, the precious, valuable belt and certainly not to take for free. Andrey certainly feels strong, but he does not disregard his rivals and he approaches this fight the most severely in his career.
That is why Pushkar is soon coming to Gdynia, at the Zloty Tur at joint training - consultations with Igor Mazurenko.
 
What should be improved?
Relatively weak wrist. Comparing to to the powerful, strong fingers, triceps, strength of lateral pressure, Andrey has quite weak wrists.

What can he do about it?

Properly planned training, special exercises, using MAZURENKO EQUIPMENT machines, as well as some technical tricks that we will not reveal.

How much time is needed?

According to Igor Mazurenko, the improvement should be felt as early as in July at A1 in Moscow, and then ... The farther the better.

Pushkar and Mazurenko are going to perform together at least three tough workouts. For the remaining time Andrey is also going to be busy. Photo session for FIT MAX. Implementation of instructional videos, a long interview. And consultation regarding the supplements. Andrey is a FIT MAX Team player and it is a two-way and mutually beneficial cooperation. Remarks of such an experienced Fighter, having such strength and overall roundness are invaluable for supplements manufacturers. Needless to say, that while designing sets of products and supplementary plan for Andrey a bit larger doses are applied than those enforced by the law, placed on the labels.

We have already knew for sure that Pushkar will be the one to test our new product to protect the joints, named FLEX FIT.

The first effects of these 'extra' classes with Igor and adjusted supplementation are expected to be seen in Las Vegas. Polish fans will see Pushkar's concrete wrist at the NEMIROFF WORLD CUP 2012.
Андрей Пушкар за АРМФАЙТ # 40 в Лас Вегас
13.01.2012
Съвсем скоро, само след месец и няколко дена, на 13 януари в Лас Вегас няма да бъде никак лесна предстоящата битка за интерконтиненталния шампионски пояс по Канадска борба, този наистина изключително ценен трофей. Андрей със сигурност се чувства силен, но той не пренебрегва съперниците си и определя тази своя битка като най-важна в кариерата си.

Уроци  от шампион за шампиони.

Най-знаменитите боксьори имат своите фитнес зали, където ходят за вдъхновение, работа, основа, консултации; където отиват, за да усетят миризмата на кръв и пот, които са пролели на тренировка техните предшественици и последователи. Като цяло, професионалните спортисти често са самотни. В много дисциплини, след постигането на определено ниво, няма вече никой, който да пита или да слуша. Така че понякога трябва да се върнеш към основите, както Роки правеше преди всеки свой двубой. Да намериш един стар шкаф, една стара кърпа...

Има такива места, където духът на спорта помага на тези, които търсят помощ. Но не само тези места. Нужни са и хората, същите хора като Майк, какъвто беше за Роки. Като много истински треньори, знаещи много повече от другите. Дори много повече, отколкото знае за себе си опитният шампион...

В полския бокс, знаещите хора за играчите са Май Лапин, Збигнев Раубо и Анджей Гмитриюк. В полския Армрестлинг (Канадската борба) човекът, който работи по този начин, е Игор Мазуренко. Седейки в залата на първенството за Световната купа, той трябва да знае повече за един играч, отколкото играчът за самия себе си. Игор е забелязал всички "недостатъци", въпреки че според Андрей Пушкар да говорим за "дефекти" е грубо преувеличено. Но има нещо такова! Нещо, което не работи; нещо, което може или дори трябва да бъде подобрено преди да дойде следващият сезон. Особено щом това ще е сезонът на Андрей Пушкар... или може би! Вероятно това ще е неговият най-добър сезон, а със сигурност и най-трудният. Тогава има за спечелване две престижни професионални състезания. През юли 2012 в Москва ще се проведе турнирът А1. Размерът на сумата, която може да бъде спечелена от един играч, може да достигне 23 (двадесет и три) хиляди долара. След това, предстои и турнирът СВЕТОВНА КУПА НЕМИРОВ през есента.
 
Съвсем скоро, само след месец и няколко дена, на 13 януари в Лас Вегас няма да бъде никак лесна предстоящата битка за интерконтиненталния шампионски пояс по Канадска борба, този наистина изключително ценен трофей. Андрей със сигурност се чувства силен, но той не пренебрегва съперниците си и определя тази своя битка като най-важна в кариерата си.
Ето защо Андрей Пушкар скоро пристига в Гдиня (Полша), на турнира "Злоти Тур", за съвместни тренировки и консултации с Игор Мазуренко.

Какво трябва да бъде подобрено?
Относително слаба китка - в сравнение с мощните и силни пръсти, трицепса и силата на страничен натиск, Андрей е с доста слаби китки.

Какво той може да направи за това?

Правилно планиран тренинг, специални упражнения, използвайки машини от ОБОРУДВАНЕНЕТО НА МАЗУРЕНКО, както и някои технически трикове, които няма да разкриваме.
Колко време е необходимо?

Според Игор Мазуренко, подобрението трябва да се усети най-рано през юли на турнира А1 в Москва и след това... Колкото по-рано, толкова по-добре.
Пушкар и Мазуренко ще изпълнят заедно най-малко три трудни тренировки. През останалото време Андрей също ще бъде зает. Фотосесия за ФИТ МАКС. Пускане на инструкционни видеоклипове, дълго интервю. И консултации по отношение на добавките. Андрей е играч от отбора на ФИТ МАКС, а това е двупосочно и взаимноизгодно сътрудничество. Забележките на такъв опитен боец, с такава сила и цялостната закръгленост, са безценни за производителите на добавки. Излишно е да споменаваме, че при разработването на набор от продукти и допълнителен план за Андрей, се прилагат малко по-големи дози от тези, които са според правилата указани на етикетите.

Ние вече знаехме със сигурност, че Пушкар ще бъде този, който ще тества нашия нов продукт за защита на ставите, наречен ФЛЕКС ФИТ.

Първите ефекти на тази "екстра" с Игор и коригираните добавки се очаква видим в Лас Вегас. Полски фенове ще могат да видят конкретно китката на Андрей по време на турнира СВЕТОВНА КУПА НЕМИРОВ 2012.


Stoyan Golemanov about ARMFIGHT # 40 in Las Vegas
13.01.2012

Name:  Stoyan Kamenov Golemanov
Date of Birth: 25.02.1981
Weight: 91 kg
Height: 184 cm
Biceps: 44 cm
Forearm: 39 cm
Fighting style: Top Roll
Place of Residence: Sofia, Bulgaria
Education: Construction - constructor
Marital status: Married, with a boy 2-years old
Hobbies: Hunter

- Since when have you practiced Armwrestling?
I practice Armwrestling since 1997.
- The greatest achievements?
My biggest achievements are: inter-continental belt, World champion, European champion, Professional Armwrestling League, Golden Armwrestling League, National champion.

- How did it happen and when did you start practicing Armwrestling? Why this and not some other sports discipline?
At the end of 1996, I have played with my friends and they have won against me. This has given me ambition to train Armwrestling and to win.
- How did you start? How did you learn to fight at the table? Who was your trainer?
My coach was Cvetan Gashevski ("Lokomotiv-96" - Gorna Oryahovica, Bulgaria).
- Did you train any other sport before? If so, did you have any success and does it help you now in Armwrestling?
Yes, except Armwrestling, I have trained also track-and-field athletics.
- Which achievement cost you the most effort?
Most of my efforts were needed to win the second World title - in Japan.
- How many times per week do you exercise? Tell us a little how your training looks like?
I train train three or four times a week, by fighting partner, also with elastic cords and fitness.
- How do you plan your starts season in armwrestling? Do you follow the preparatory periods, and how do you divide the season to macro and micro training cycles?
There is always a preparatory periods. Before every important tournament my trainings are strong and draining away. After World championships I give to myself some relax time, to recover my hands from the pains.
- Who is your sparring partner?
I fight with all players from the Bulgarian Armwrestling clubs "Lokomotiv-96" - Gorna Oryahovica, "Vitosha Armwrestling" - Sofia, "Adrenaline" - Sofia.
- What is your best weapon in Armwrestling?
My best Armwrestling weapon is the technique.
- In what element are you the weakest, what else do you need to improve?
I'm not strong enough in the chemical preparation.
- Is any of armwrestlers a model for you? Who is he and why?
Cvetan Gashevski is the Armwrestling model for me - he is always ambitious, dedicated the victory until the end.
- How does your popularity look like, how are you recognizable?
About my popularity and visibility - I don't know, the others have to say it.
- Do you get any tangible benefits from the sport? Do you feel a full professional?
I have benefits of sport, of course. In addition, I ride free on the city public transport.
- Do you feel better in the fight on left or right hand? Do you have any serious deficiencies in your hands?
About my hands and which of them is stronger, this is my right hand - tougher and stronger. Otherwise, I haven't shortcomings in my hands.
- What are your hobbies, favorite books, music, drinks, cars? 
My hobbies are motor sports and hunting.
- Tell us about your private life. How do you spend time after workouts? Where do you live, with whom (if I may ask you)?
I am married and spend my time after training at home with my family, in Sofia.
- You have already been really successful. What are you planning for the next season?
There are always titles and achievements that are missing for everyone athlete. For the new season, I expect new rivals and new tournaments.
- When you finish your sports career (I wish you both long and successful), what will you want to take up then?
After completing the sporting career, I think to take up with business.
- Whom do you train now with, who do you consult about training, diet, supplementation?
In this moment, I don't train with someone concretely.
- Let's now move to an Armfight duel. What do you think of six-round duels? Is it a good form of competition; is there any difference in fighting, should you use a different tactic?
The "Armfight" events with 6-round fights are quite difficult, especially when the forces are equal. In my opinion, this tournament gives to the audience an incredible spectacle. Of course, every player needs a strategy and tactics
- What will fighting in Armfight give you?
The "Armfight"-event is a possibility to make a powerful, technical, and mental competition between the players.
- Is this your first duel in Armfight and did you prepare in any special way?
For me, this will be the sixth "Armfight" tournament. I define my training depending on my opponent.
- What do you think of your rival? Have you ever fought with him? Are you afraid of him? Have you already had established tactic for him? Are you afraid of his advantages? What kind of? 
Todd Hutchings (USA) is a very strong and titled competitor. He plays "hook" very powerful and has big endurance. I haven't fought with him until now and naturally, I don't underestimate him.
- Who do you think is the leader in this weight category and would you be able to beat him in six-rounds duel?
I think that there is not leader in my weight class - otherwise, there would be no sense in such kind of game. However, about my event, I am optimist.
- After this Armfight, who would like to challenge for another duel? Why?
Everything depends on my performance in this "Armfight", including whom I would like to have for rival in the next "Armfight" event.
- Why does audience should watch your fight?
The audience, that will watch our game, will be a witness to very interesting and controversial events.
Стоян Големанов за АРМФАЙТ # 40 в Лас Вегас
13.01.2012

Име: Стоян Каменов Големанов
Дата на раждане: 25.02.1981
Тегло: 91 kg
Височина: 184 cm
Бицепс: 44 cm
Предмишница: 39 cm
Боен стил: "топ рол", "top roll" ("през върха")
Място на пребиваване: София
Образование: висше строително - конструктор
Семейно положение: женен, с момче на 2 години
Хобита: ловец

- От кога се занимавате с Канадска борба?
С Армрестлинг се занимавам от 1997 година.
- Най-големите постижения? Най-големите ми постижения са: интер-континентален пояс, световен шампион, европейски шампион, професионална лига, златна лига, републикански шампион.
- Как стана и кога започнахте да практикувате Армрестлинг? Защо това, а не някои други спортни дисциплини?
В края на 1996 година играх с мои приятели и ме биха. Това ме амбицира да тренирам Канадска борба и да побеждавам.
- Как започнахте? Как се научихте да се борите на масата? Кой Ви беше треньор?
Треньор ми беше Цветан Гашевски ("Локомотив-96" - Горна Оряховица).
- Тренирахте ли някакъв друг спорт преди? Ако да, имахте ли успех, което сега да Ви помага в Канадската борба?
Да, освен Канадска борба тренирах и Лека атлетика.
- Кое постижение Ви струва най-много усилия?
Най-много усилия ми бяха нужни за спечелване на Втората Световната титла - в Япония.
- Колко пъти седмично се упражнявате? Разкажете ни малко как изглежда Вашата тренировка?
Тренирам три-четири пъти седмично, чрез борби с партньор, също с ластици и фитнес.
- Как планирате стартирането на сезон в Армрестлинга? Следвате ли подготвителни периоди и как разделяте сезона на макро- и микро-тренировъчни цикли?
Винаги има подготвителни периоди. Преди всеки голям и важен турнир тренировките са силови и изцеждащи. След световни първенства си давам малко почивка, за възстановяване на ръцете от болки.
- Кой е Вашият спаринг-партньор?
Боря се с всички състезатели на клубове: "Локомотив-96" - Горна Оряховица, "Витоша Армрестлинг" - София, "Адреналин" - София.
- Кое е най-доброто Ви оръжие в Канадската борба?
Най-доброто ми оръжие в Армрестлинга е техниката.
- В кой елемент сте най-слабият, какво друго трябва да подобрите?
Не съм достатъчно силен в химическата подготовка.
- Има ли някой от Армрестлинг състезателите, който да е модел за Вас. Кой е той и защо?
Модел за мен в Канадската борба е Цветан Гашевски - винаги амбициран, отдаден до край за победата.
- Как изглежда популярността Ви, как сте разпознаваем?
Относно моята популярност и разпознаваемост - не знам, другите трябва да кажат.
- Получавате ли някакви осезаеми ползи от спорта? Чувствате ли се пълен професионалист?
Полза от спорта, разбира се, имам. Също така, се возя  безплатно в градския транспорт.
- Чувствате ли се по-добре в борбата на лява или на дясна ръка? Имате ли някакви сериозни недостатъци в ръцете си?
Относно ръцете и това коя от тях е по-силна, това е дясната ми ръка - по-здрава и по-силна. Иначе, нямам недостатъци в ръцете.
- Какви са вашите хобита, любими книги, музика, напитки, коли?
Хобита са ми моторните спортове и ходенето на лов.
- Разкажете ни за личния си живот. Как прекарвате времето си след тренировка? Къде живеете, с кого (ако можем да попитаме)?
Семеен съм и прекарвам времето след тренировка у дома със семейството си, в София.
- Вие вече сте наистина успешен. Какво планирате за следващия сезон?
Винаги има титли и постижения, които липсват на всеки спортист. За новия сезон очаквам нови конкуренти и нови турнири.
- Когато приключите спортната си кариера (пожелаваме ви тя да бъде както дългосрочна, така и успешна), с какво ще искате да се заемете тогава?
След приключване на спортната ми кариера мисля да се заема с бизнес.
- С кого тренирате сега, с кого се консултирате за обучение, диети, добавки?
В момента не тренирам с някого конкретно.
- А сега да преминем към един Армфайт-двубой. Какво мислите за шест-рундовите двубои? Дали това е добра формула за състезание; има ли разлика в борбата, трябва ли да използвате различна тактика?
"Армфайт" турнирите с по 6-рундови двубои са доста трудни, особено, когато силите са изравнени. Според мен, този турнир дава невероятно зрелище на публиката. Разбира се, всеки играч има нужда от стратегия и тактика.
- Какво Ви дава борбата в Армфайт?
"Армфайт"-борбата е възможност да се направи едно силово, техническо и психическо състезание между играчите.
- Това ли е първият Ви Армфайт двубой и подготвяхте ли се по никакъв специален начин?
За мен това ще бъде шестият ми "Армфайт" турнир. Подготовката си за него определям в зависимост от противника.
- Какво мислите за своя съперник? Случвало ли ви се е да се борите с него? Страхувате ли се от него? Установили ли сте вече тактика за него? Страхувате ли се от неговите предимства? Какви са те?
Тод Хътчингс (САЩ) е много силен и титулуван състезател. Играе много мощно на "ключ" и има голяма издръжливост. Не съм се борил до сега с него и естествено, не го подценявам.
- Кой мислите, че е лидер в тази категория и ще бъдете ли в състояние да го победите в шест рундов двубой?
В категорията ми засега не мисля, че има лидер - иначе, не би имало смисъл от такъв мач. Но за моя двубой съм оптимист.
- След този Армфайт двубой, с кого бихте искали да Ви е следващият? Защо?
От представянето ми в този "Армфайт" двубой зависи всичко, включително и това кого бих искал да имам за съперник в следващия такъв мач.
- Защо публиката трябва да гледа Вашата борба?
Публиката, която ще гледа нашия двубой, ще бъде свидетел на много интересни и оспорвани срещи.


Lupkes vs Lilijev - ARMFIGHT #40 Las Vegas

Regardless of the outcome of the duel - Arsen Liliev will be richer in experience and the young age will still be in his favor. Twenty-four years is a great age to start an international career.


It’ll be 4:2 or… just the other way about

On the 13th January, competitors, who differ a lot from each other, will stand by the table of the six-round duel in Las Vegas. A difference of age (almost 25years) is not all, but it plays a role and Richard wins 55 – 24. Also the height – almost 10 cm in favour of the American. Body weight is again in favour of the player from the USA and it is almost 50kg. Biceps trained with American borad are possessed by Lupkes. Forearms – just like the above ones.
In earlier photos of the American we see an over carved muscularity, large shoulder muscles, over vined forearm muscles well tagged triceps. Additionally – in contemporary takes – a face of the Grey intellectualist wearing glasses. Just an archaeology professor. The younger Russian player does not look like a student of archaeology, he rather suits the Academy of Physical Education. A figure of a strong boy with a tight nape and a little bit too much of the fatty tissue, while he is not a body-builder. His face is smiled and confident.

However they are not the picture that will wrestle by the table in Vegas but muscles. Will the American - despite his advance in years - may simply be stronger? He can be! Of course he can. After all, these one and a half hundred of the weight are muscles based on a solid, broad skeleton, yet he has been "always" naturally strong. In today’s telephone conversation Arsen told your correspondent that now he weighs purely 98 kg and has strength comparable to the one he had at the World Cup last year.

There will be no draw!
I’m telling you, there is no possibility for a tie to take place in this fight. I expect a result of 4-2 in one other other way, for Arsen or Richard. A lot depends on the course of the first clash. As Arsen said in the telephone conversation – he will make every effort to win the first scene. When the result is going to be read "one to zero for Russia" - Arsen will have, firstly, a psychological advantage. But this is not enough for a weapon of a guy who has been fighting at the table longer than the age of his opponent. What else can be in favour of the Russian? Endurance! This will be the key of this fight. However fifty-five years over the hill is not the period of the best possible endurance. This is what can be a chance of the lighter Arsen. Richard may simply not have enough strength, for more than two tough fights. If Liliev wins the first fight, he will surely take away his opponent a lot of advantages. They will rest for a while and approach the table for a second time. They will caught their hands and what? A hyper powerful attack of Arsen should take place again, win again and it will go all somehow. If not ... Exactly!
I’ve pointed out above how I see the result of the duel. Now it is time for the technical aspects. Arsen is a typical representative of the top roll fighting technique. We have seen and admired the strong fighting set by Liliev, his strong, powerful fingers pulling an opponent into his own technique.

Richard is also a supporter of the top roll and also a powerful side pressure. We saw it at the Arnold Classic in a duel with Denis Cyplenkov. You remember for sure, as Denis's hand literally flew into the side pad, and hardly anyone knew what happened, don’t you? Then, at the Arnold Classic Lupkes demonstrated his strength capabilities, but also - and here is a chance for the opponent - the lack of endurance.

A destructive joy
That is how I titled my description of the fights with Arsen at NEMIROFF WORLD CUP 2011 - when after the victory in the class - Arsen hit the table top so hard that his hand got injured and it eliminated him from competing in the open class. And so he fixe himself! As the organizer of the World Cup, Igor Mazurenko told me later - it was not the first episode of the kind in Arsen’s sports history. He has a few times already "enjoyed" with the win this way. So if there is anyone to bet on the Russian’s victory they must ensure him a conscious bodyguard in the corner of the stage. After each win such a bodyguard should immediately catch Arsen’s arms to prevent any signs of his joy. Interestingly, Arsen is a type of a “start” player, and he does not feel any stage fright, has a strong psyche and the "big world" will certainly not overwhelm him.
Liliev still cannot forgive himself this "joyful" episode. - "I could have been third in the open class at the Cup, if not that excess." - he admits. His hand is almost okay, doctors do not see any dangers. Unless ... Unless it starts to hurt.
Arsen Liliev (Russia) vs Richard Lupkes (the USA)
My prediction for Arsen: If the first clash is for the Russian, the second will be, too. The opponent will be eaten on his own ground. In this arrangement, breaking into the 3-0 result will take place in the third clash. In the next clash the Russian will have some rest, and the result will be 3-1 but it will probably be "the beginning of the end" and Liliev will become a winner.
My prediction for Richard: If the first clash is for the American, the second will be, too. The result 2-0 for Richard, successively two wins for Lilieva and 2-2 draw. At this point, after an analysis resulting from four fights - Lupkes will find some miraculous way, and will decide the whole for himself.
And one more thing ... Regardless of the outcome of the duel - Arsen Liliev will be richer in experience and the young age will still be in his favor. Twenty-four years is a great age to start an international career.

Todd Vs. Pushkar # Vendetta in Vegas

Andre Vs. Michael is an EXTREMELY intriguing match and for me personally it is the most exciting on this “Vendetta Vegas” card, BY FAR.
Whilst Mike is no longer the 290+lb. “MONSTER” that tangled with “NO LIMITS” Devon Larratt at ARM WARS “ACID REIGN”, it is also fair to say that, even in his all new 260lb. fitness model shape, the endurance, experience & incomparable desire to Win of the Man from Little Rock, Arkansas, should make him extremely hard to beat over 6 Rounds.

Andre is riding the Crest of a Wave in terms of his form right now and I believe that the Ukrainian Super-Heavyweight standout is a constantly improved version of himself every time we see him in Major competition.

Stylistically, I feel that Andre represents a very Bad match up for Michael, as he does for most Pullers. Andre has a dangerous combination of relatively large levers backed up by enormous Raw Power and an extremely aggressive, extremely direct attacking style. Michael has traditionally been the Armwrestler who was happy to initially concede positional advantage, before relying on the best defensive Arsenal in the Game and a complete unwillingness to lose, in order to win matches in the most dramatic manner imaginable. Andre has such ferocity off the Ready Go right now, that conceding the starts may simply not be an option for Monster Mike, as “The Ukraine Pain Train” may be unstoppable should he be allowed to accelerate out of the Station !

I firmly believe however that IF “The Monster” is able to stop the Match with any real degree of purchase and a strong enough Strap, tightly applied, that HE WILL WIN ANY DOG FIGHT that he is able to Draw Andre into, whilst also putting a level of fatigue on the Arm of the young Ukrainian which would ensure that he was able to win further Wars from that point forward. THE QUESTION AT THE FOREFRONT OF MY MIND HOWEVER IS will “Monster” Mike be able to stand on the tracks without being run over by the speeding “Ukraine Pain Train”.

The Rigid Rule system of the P.A.L. events could be of critical significance in my opinion and could potentially favour both Andre’s style and recent experience of Supermatch Pulling, as there is an increased risk of losses being called due to fouls in what the Referee perceives to be a losing position. I therefore believe that it will be important for Michael to maintain the Centre off the starts and get to the straps within which his chances of success are greatly improved. For Andre explosivity remains his Ace card to be played in a match which will no doubt have significant implications for the Super-Heavyweight landscape in Professional Armwrestling.

I really like both these athletes and I wish them both the very best in their respective preparations for the Match, I hope that each man is able to compete at his optimum level to a mutually satisfactory and entertaining conclusion.Zoloev vs Cadorette - ARMFIGHT #40 Las Vegas


Who will win? No matter who he will be, we can be sure that
the city of Las Vegas has never seen such a fight.


Khazimurat Zoloev vs Jerry Cadorette
When, before the last year’s World Cup Jerry stood on the weigh in the referees’ room, his cup’s peak gave a black eye making it impossible to see the result. So he said, that he weighted about 150kg and such a version was accepted. Officially it is 144kg of the thirty-eight year old men, who looks to be as old as he is. Certainly he has never looked for popularity in fitness branch and he postponed abdominal muscles training to the end. But it is not a silhouette that is fighting!

What the hay, that Khazimurat Zoloev is more handsome and his figure is quite proportional as it is not the referees’ assessment but the fight to be decisive.

Who will win? No matter who he will be, we can be sure that the city of Las Vegas has never seen such a fight. Already quoted by our website, Tibi Mihallce’s sentence, that Armfight #40 Las Vegas is one of the best Vendett in the history. It is an example of an impressive battle between two continents: North America vs Europe. It’s a confirmation of the obvious fact. It will be an all-out fight.

Broken arms.
If we were to see his sick card - Khazimurat Zoloev is fighting a losing battle at the table. Both his arms were broken, among other things in elbows, he still suffers from pain in the left arm elbow. So is this a good prognosis? There is no point in searching medical documentation. Zoloev’s injuries happened in the 90s and not the least trace is left. Whereas we do not know much about Jerry’s health. There was no report about his injuries received by journalists or managers of the fights.

In all summary: the Russian’s left hand was not properly put together and still, as he said recently, he feels discomfort. While his right hand was literally massacred, a piece of metal was inserted in it, but yet it all just strengthened the whole construction and now, Khazimurat is slight concerned about his wrist if he would have to fight with a strong opponent in a hook.
What are they preparing for each other?
We have asked Khazimurat how he is going to fight with Jerry. Top roll. This is a theoretical answer, and it will be shown in practice at the table. However the question refers to the fight that took place at NEMIROFF WORLD CUP in 2011. It started with a hook, but Jerry was weakening, Khazimurat noticed that and reacted with a top roll contra and won. As he said, I sensed that he was getting weaker, I sensed his weakness, his fault. He started to live by his wits, but I was in a better condition that day.
What is a current state of the Russian competitor? After the World Cup and the World Championships in Kazakhstan he did not have much time to neither rest nor hard preparation cycle. Now, he is, as he says, at the same level has was before the World Cup in Ozarow. He’s present weight is eighty kilograms. As you look at his physical built and the figure type the only thing he ‘got’ was kilograms of muscles strength. Is it followed by the endurance? I will tell you soon.

Currently, before Vegas, Zoloev trained using medium load in the event of his wrist. He also does many sparrings with his students.


What about the endurance?

The endurance in a six-round duel is a key issue. Can we refer here to a fight at NEMIROFF WORLD CUP 2011 with Rustam Babayev? That is what Khazimurat said about the fight : I was probably the first one to resist Rustam in a hook. The first and the only one who stopped him. Why? There is still my claim to fame, but you should know that Babayev simply does not train! What for? If it ever happens, in open class only, of course, that he has to defend the lost position,


he tries to counter, and if not, he passes up.In a world, it cannot be bet on Zoloev’s endurance in spec, especially taking into consideration the fights with Rustam and Jerry after which he had some problems with Tomsons and lost.

The USA!
The centre of Las Vegas, prestigious hotels, famous for excellent sports events both professional boxing and MMA. A hall full of audience, one thousand five hundred spectators announced, several of them by the VIP tables. Let’s think... Most of them will be Americans. So who would be mostly cheered? Jerry – that’s obvious. Although the presence of foreign audience will not be disheartening for the Russian player, yet his opponent will for sure feel at home. You all know how important it is while thought moments.

Deciding
Khazimurat will be fighting is a hook. He will make the most of it and win. The score will be 1-0 for the Russian. In the second fight Jerry will make up something that will surprise Zoloev and then he will hit the big time. There might be a disruption, which will happen to be on expensive side for both of them. Strap match is possible. Jerry’s chances increase due to cheering. So one for one and the party is starting. They both will feel the blood, and the psychological gambits must also be taken into consideration. Thus the American is not trying to win a fair play reward. You remember his behavior at NEMIROFF 2011 in Ozarow, don’t you? In the third fight the Russian will easily win and gained an advantage 2-1. I do not have enough leaves in my Gdynia porcelain cup to predict the rest of the clashes with an appropriate accuracy, but

After all I back on the Russian’s victory 4-2 or here I will probably surprise you – tie, after a thought, stiff, duel, full of fouls and quarrels. Referees will have their hands full, and that is what we can be jealous of!
Roulette in Vegas 2012

ARMFIGHT #40 Las Vegas - America or Europe? The competitors ‘starring’ in the fights are chosen in such a way that the Americans MUST win whereas guests CAN.


Europe, how are you gonna deal with them?
Imagine that that they are walking on the stage to be presented. The Grate Eight. On average, statistically almost equal-height, a mean competitor of the hosts is 183cm tall and of the guests 185cm tall. Now, let’s look at their faces and into the statistics. The total age of the USA competitors is 176 years whereas of the Europeans is 119. So the USA are taking 57-point lead. The average American is 44 years old and the European is 30. Thus the USA are having again 14-years lead. Faces of such men as Lupkes and Cadorette, in whose faces the passage of time can be noticed, stand out a mile. Hutchings’s moustaches make him look much older than he really is that his rival. The bald spot does not help and swollen veins round his temple show that Todd’s blood pressure is higher than Stoyan’s. While he is apparently only three years older (and maybe it is just a matter of climate).

Facial hair make the Americans more serious, and only one of the players – Jerry does not have neither moustaches nor beard but it still does not make him look younger. In comparison to the hosts, even Arsen Liliev having a three-day beard looks like a junior!

Armwrestling is a combat sport so we also look into each others’ eyes. In a category of “dread looks” Andrey Pushkar absolutely rules, but Jerry Cadorette is not really inferior to him. I would not like to meet neither of them in a day and night store queue…

The rest the European guests could also perform as a string quartet. The biggest mystery is Lupkes’s “academic” appearance and gray hair.

They are entering the stage.
If the guests will come out as the first ones – the stage will not even budge. But… if the Americans come out first (I do not know the details of the opening ceremony, which are a skeleton in the closet) it will be almost a half tone in a whole! The Europeans weight only 384kg. While an average American weights 124,5kg, a mean competitor of the Old Continent is only 96kg heavy.

Goodbye Jerry!
In the first fight Jerry vs Khazimurat, NEMIROFF WORLD CUP 2011 which took place in Ozarow Mazowiecki, will Re-echo. Jerry, encouraged by his audience, simply MUST prove that he is better. He cannot let 64-kilograms lighter competitor win, he just cannot! Where else if not at home? When will the next possibility take place? In my opinion, if Jerry loses, there will be no other reason to invite him to the World Cup 2012 and arrange another ARM FIGHT for him. The tie will not also be a reason for a return match. This is quite a comfortable situation for Khazimurat. He will be a Hero if he wins. Also in case of a defeat he has nothing to lose I think. So this is the last chance fight for the American.

Hunting Hutchings
In the second fight, two older guys. A hunting lover and a builder from Bulgaria Stoyan Golemanov, who already has an intercontinental belt, World Championship and a titles of Professional Armwrestling League, Golden Armwrestling League and multiple national champion. A ward of the „Professor” Gashevski. So he all the subtle techniques at his fingertips, he can feel a competitor and is psychologically tough. In his preparations he pays attention to mental issues. He prepares for a six-round fight with a given competitor. This time Todd Hutchings – a really strong and titled competitor will be the one. The American is famous for a hook technique and his endurance. Todd and Stoyan have never fought with each other so, whatever will be the result – it will for sure become a beginning of “a new history” of our sport (unless the result is 6-0...).

A chance?
If Liliev’s wrist offers Lupkes “concrete” resistance and wins the duel, the fame of the victory over the 50 kilograms heavier and much older competitor will on its wings far, far away… Lupkes will not lose anything if he loses, as he will be a “Sedate Veteran” cutting off the capons of past fame. On the other hand… if he wins [!] he should become a permanent PAL player. If he wins now, being 55 year old, it may be predicted that he will be winning for the next ten years.

Desert of the feast in Vegas
And now we are reaching a desert of the American feast. Twelve years older American, a bit thinner than he was at the years of “ACID REIGN” fights, and maybe even better trained... As of yet it is still an unknown. Pushkar – after key preparations in Poland with Igor Mazurenko is strongly convinced that he will be the one to deal at the table. If the strap match happens the chances of the American are growing. Results of the controversial situations, extorting referees’ decisions will be reverse. While experiences of the strong regime of refereeing will be in favour of Andrea. Also the fast reaction at the beginning of the fight will be to advance of the Ukrainian.

But if…
But if the American resist Pushkar’s first impetus his chances to win are rising from second to second. I believe that Pushkar’s “Polish consultations” and bet on him.

This main fight of the evening will be crucial in case of the lead in the heavy weight in the world. This fight is especially worth going to Vegas!

America or Europe?
The competitors ‘starring’ in the fights are chosen in such a way that the Americans MUST win whereas guests CAN. As sports psychology researches show, it is best to fight on the medium level of the psychological mobilization, without too much pressure. The USA have their back to the wall. The Europeans are free and easy.

The glory to the winners!

The respect to the defeated!
ARMFIGHT # 40, Las Vegas (USA) - 13.01.2012

The Russians Arsen Liliev, Khazimurat Zoloev and the Bulgarian Stoyan Golemanov already have arrived in Las Vegas. Also, today (11.01.2012) is expected to come the last representative of the team of the Old Continent (Europe) - the Ukrainian Andrey Pushkar. The competitors have two days to
                                                      АРМФАЙТ # 40, Лас Вегас (САЩ) - 13.01.2012

Руснаците Арсен Лилиев и Хаджимурат Золоев, както и българинът Стоян Големанов, вече пристигнаха в Лас Вегас. Днес (11.01.2012) се очаква да пристигне и последният представител на отбора на Стария континент (Европа) - украинецът Андрей Пушкар. Състезателите имат два дена да се аклиматизират към 10-часовата разлика. Техните съперници от отбора на САЩ Майкъл Тод, Ричард Лупкес, Тод Хътчингс и Джери Кадорет също се очаква да пристигнат днес във Вегас. В "Тропикана" вече започва да става горещо!
acclimatize to the 10-hour time difference. Their opponents from the USA-team Michael Todd, Richard Lupkes, Todd Hutchings and Jerry Cadorette are also expected to arrive today in Vegas. In "Tropicana" already it becomes hot!

Las Vegas welcomes competitors!


Sunny but cold Las Vegas welcomes competitors. Already yesterday evening, the first competitors arrived at the airport and with smiling faces came to the hotel. They were Zoloev and Liliev. This morning local time we picked up from the airport Jerry Cadorette and Richard Lupkes is with us. Richard decided to do surprise us and come earlier to explore the picturesque Las Vegas.
In a few words of conversation with the players we learned that Jerry Cadorette came here well prepared for battle. Thought his defeat and drew conclusions. Arsen when he saw the movie in which Todd Hutchings challenges him to another duel, and breaking boards, said he can break even the head of the board, but there is no chance.

Players are in a good mood and quite rested after the journey. We still have other arrivals. Immediately after this we will prepare for you the first interviews and videos from the middle of the desert, who is now an entertainment center and on Friday will become the most important place in the world in matters of armwrestling. Stay with us!

Just some hours remain before start of the historic ARMFIGHT 40, which will be held later this evening (13.01.2012) in hotel "Tropicana" in Las Vegas. The competitors already had the opportunity to cross their hands, everyone with his opponent. During the weight-in, which was yesterday (12.01.2012), an interesting fact has appeared, that Richard Lupkes and Jerry Cadorette have weigh respectively 141 kg and 140 kg, the weight of Michael Todd is 118 kg, and Andrey Pushkar - 128 kg. For comparison, Haidzimurat Zoloev weighs 79 kg, Arsen Liliev - 98 kg, and Stoyan Golemanov and Todd Hatchings fight in the category up to 95 kg. The main sponsor of the competition are ARMFIGHT Functional Drinks.

Броени часове остават до историческия АРМФАЙТ 40, който ще се проведе по-късно тази вечер (13.01.2012) в хотел "Тропикана" в Лас Вегас. Състезателите вече имаха възможност да кръстосат ръце всеки със своя съперник. По време на тегленето, което се проведе вчера (12.01.2012), интересният факт беше, че Ричард Лупкес и Джери Кадорет тежат съответно 141 кг и 140 кг, теглото на Майкъл Тод е 118 кг, а на Андрей Пушкар - 128 кг. За сравнение, Хаджимурат Золоев тежи 79 кг, Арсен Лилиев - 98 кг, а Стоян Големанов и Тод Хътчингс се борят в категория до 95 кг. Основен спонсор на състезанието са функционални напитки АРМФАЙТ.
Stoyan Golemanov (BUL),  Arsen Liliev (RUS)  and  Haidzimurat Zoloev (RUS)
Stoyan Golemanov (BUL),  Haidzimurat Zoloev (RUS)  and  Arsen Liliev (RUS)

ARMFIGHT # 40 - Hotel "Tropicana" Las Vegas (USA), 13.01.2012

The new Inter-continental champion Michael Todd (USA) refreshes himself with ARMFIGHT Isotonic Drink, after his exclusive hard Armfight event with Andrey Pushkar (Ukraine).

Новият Интер-континентален шампион Майкъл Тод (САЩ) се освежава с АРМФАЙТ Изотонична Напитка след изключително тежкия му мач с Андрей Пушкар (Украйна).
Stoyan Golemanov about Armfight 40

In my opinion, it was a challenged and equivalent event. Todd Hutchings was in incredible condition. The first three rounds were fully determined by fouls. Two fouls were decided for each one from the competitors. The fight on the Armwrestling table was fully in the struggle for the wrist. Each of us has tried to impose his playing style. The fourth round already has passed by a different way, since I have succeeded to get through his fingers and to press him to the pad. The fifth match was also solved by fouls, but in favor, although I have dominated the game. The sixth round was for the audience.
Стоян Големанов за Армфайт 40
Според мен се получи оспорван и равностоен двубой. Тод Хътчингс беше в невероятна форма. Първите три мача се определиха изцяло от фалове. На всеки му бяха отсъждани по две нарушения. Борбата на масата изцяло беше в борбата за китката. Всеки от нас се опитваше да си наложи стила на играта. Четвъртата среща вече протече по по-различен начин, след като успях да му мина през пръстите и да го натисна до подложката. Петият мач беше също решен с фаулове, но в негова полза, въпреки че аз доминирах в играта. Шестият мач бе за публиката.ARMFIGHT # 40 - Hotel "Tropicana" Las Vegas (USA)

Todd Hutchings

"When the match takes all you got, give your body all it needs, ARMFIGHT ENERGY DRINK"

"When the battle is tough, your refreshment should be tougher, ARMFIGHT ISOTONIC DRINK"

"When every little bit counts, I use
ARMFIGHT VITAMIN DRINK to get every little bit I can"

The match with Stoyan was frustrating. Stoyan proved to be the world champion top roller I was expecting. I felt comfortable in all the matches, but battling for hand control often resulted in one or both of us getting fouls. The longer the matches went the higher the probability of a foul being called. Aggressive hitting on my part was also producing fouls. The one time I had a significant grip I was able to rely on power to finish the match. The time I was away from competition has definitely hurt my fighting capability.  By the time the last match started I was committed to keeping weight on my elbow to prevent a foul and using deliberate pressure to regain hand control. Once Stoyan took my hand I switched to side pressure to bring the match to my side. I expected Stoyan to reduce back pressure allowing me to get my hand back, or I thought he might slip out to prevent being pressed down. Sometimes, in the heat of battle, fast decisions are difficult, which worked out well for me.
        Мачът със Стоян беше обезсърчаващ. Големанов се доказа като световен шампион в стил "топ рол", както и очаквах. Чувствах се комфортно във всички мачове, но битката за контрол на ръката често водеше до фаулове при един от нас или и при двамата. Колкото по-дълги ставаха рундовете, толкова по-висока бе вероятността от фаулове. Агресивни удари от моя страна също така предизвикваха фаулове. Когато имах значителен захват, можех да разчитам на сила да завърша мача. Когато бях далеч от състезаването, това определено намали възможността ми да се боря. В началото на последния рунд започнах да поддържам теглото на лакътя си, за да предотвратя фаул и използвах умишлено натиск, за да си възвърна контрола върху ръката. След като Стоян хвана ръката ми, аз прехвърлих на страничен натиск, за да доведа мача в моята половина от масата. Очаквах Стоян да намали обратния натиск, за да ми върне ръката или мислех, че той може да се изплъзне, за да се предотврати натиска надолу. Понякога в разгара на битката бързите решения са трудни, което работеше в моя полза.
ARMFIGHT # 40 - Hotel "Tropicana" Las Vegas (USA)
Michael Todd
My match with Pushkar was truely a honor! The first match I could feel his power in his hand & his back pressure, but I knew as soon as we slipped in the center of the table that I could stop him in the straps. After the straps broke twice, Bill tied the strap into a knot & it was on. Andrey is very strong, it just when I'm able to stop someone Im able to bleed them! The second match was pretty much the same. Match 3 Andrey tried to execute a hook, but I applied my rotator to keep him out & then I was able to come in and press him. The 4th match was alot like matches 1 & 2. In match 5 I decided to use a no load offensive pressw to see if I could catch him off guard, but he was ready & ended up keeping my hand flat & got me within a couple of inches from the pad so, I decided to drag back using my rotator & I was able to get the win. Match 6 was pretty much the same as matches 1, 2, & 4! All & all I was very happy with my preformance I'm very proud to be the PAL Superheavyweight Intercontinental champion!!! Thanks again for the opportunity to compete with the best!!
        Мачът ми с Пушкар беше наистина чест за мен! В първия рунд можах да почувствам силата му в ръката и обратния му натиск, но знаех, че веднага след като се подхлъзнем в центъра на масата, ще мога после да го спра в играта на каишка. След като каишките се скъсаха на два пъти, Бил ги върза на възел и така продължихме играта. Андрей е много силен, но просто, когато аз мога да спра някого, съм способен "да го разбия" докрай. Във 2-ри рунд беше почти същото. В 3-тия кръг Андрей се опита да играе на "ключ", но аз приложих завъртане, за да го задържа и след това вече можех да вляза и да го натисна. 4-ти кръг бе доста подобен на 1-ви и 2-ри. В 5-ти рунд реших да използвам офанзивен натиск, за да проверя дали можех да хвана Пушкар неподготвен, но той беше готов и завърши, държейки ръката ми успоредно на пада на няколко сантиметра от него. Аз реших да се изплъзна чрез завъртане и бях в състояние да победя. 6-ти кръг бе почти същият като рундове 1-ви, 2-ри и 4-ти! Като цяло бях много щастлив от играта си и много горд да бъда Интер-континентален шампион на Професионалната Армрестлинг Лига в супер тежка категория!!! Благодаря отново за възможността да се конкурирам с най-добрите!

Haidzimurat Zoloev about Armfight in Vegas

When the little hits the big, it's always cool! Haidzimurat Zoloev from Russia, who has won over the heavyweight American Jerry Cadorette on the "Nemiroff World Cup" in Poland, has made a small sensation. From his second event with Jerry, held in the show "Vendetta in Vegas," all have been waiting for a similar miracle. The spectator is always waiting for a miracle! However, now Haidzimurat has failed to repeat his success over Jerry. "Cadorette was stronger, than at Nemiroff, but he has not easy to win, but I won't give the victory just so"

- has said the Russian Armwrestler  for "Iron Rating" - "On Nemiroff I was ready for any kind of fight, but here, there were only two weeks to prepare and train myself! I really did not have readiness! "
      The event between Haidzimurat Zoloev and Jerry Cadorette has finished with score 6-0 in favor of the American, for him every round of this Armfight was a small war, but Jerry has fought not always fair. It was seen, that he was very afraid to give to opponent, which weight Jerry exceeds almost in double. "He has fought very dirty, constantly trying to push the elbow, filled up" - has said Haidzimurat - "Even the Americans were angry for him, that he was not respectful and has behave rude! For example, Richard Lupkes has very respectfully wrestled with Arsen Liliev! "
    However, the Russian Armfighter goes not discouraged and looks forward to his next meeting with Cadorette, which may take place on the next "Nemiroff".


Хаджимурат Золоев за Армфайта в Лас Вегас

Когато малкият бие големия, е винаги е готино! Хаджимурат Золоев от Русия, който спечели срещу американеца тежка категория Джери Кадорет на турнира "Немиров" в Плоша, направи малка сензация. На втория си мач с Джери, "Армфайтът" във Вегас, всички очакваха подобно чудо. Зрителят винаги очаква чудото! Въпреки това, този път Хаджимурат не успя да повтори успеха си над Джери. "Кадорет беше по-силен, отколкото на "Немиров", но сега той няма да лесно да спечели, аз няма да дам победата просто така"- каза руският играч за "Железен рейтинг". "На "Немиров" бях готов за всякакъв вид борба, но тук имах само две седмици да се подготвя! Аз наистина нямах готовност! "

Мачът между Хаджимурат Золоев и Джери Кадорет завърши с резултат 6-0 в полза на американеца, за него всеки кръг на този Армфайт беше една малка война, но Джери не винаги се бореше честно. Той е разбрал страха си да отстъпи на съперник, чието тегло Джери надвишава почти двойно. "Той се бори много нечестно, постоянно се опитваше да хлъзне лакътя, завалваше" - заяви Хаджимурат - "Дори американците са му гневни за това, че той се държа неуважително и грубо. Например, Ричард Лупкес се бореше срещу Арсен Лилиев с уважение! "

Въпреки това, руският борец не се обезкуражава и очаква следващата си среща с Кадорет, която вероятно ще бъде на следващия "Немиров".


Andrey Pushkar - I want a revenge for Vegas!

"I'll take him away the damned belt even this year!" - Says Andrey Pushkar.

"It is still not the right evening!" - Vladimir Visotsky sang, and Andrey should have been singing this chorus on the plane on the way back from Las Vegas. It was hard to contact him even for Igor Mazurenko. He either did not answered the phone or mumbled to leave him alone. He had not expected such a defeat. He was pulling himself together for twelve days, trying to accustom with what had happened and he was looking for some solution. It's really hard to believe , that such a guy, with such an experience and so "tough" - can take such a defeat to his heart. On the other hand, it has been his third, obviously wasted chance for the championship belt. Why can't Andrey forgive himself that night in Las Vegas? Everything was ready after all! Everything was prepared "for"

Pushkar. The opponent - of the adequate class, appropriately promoted, but the one that he should have managed with. I could even say that he must have. Most of the audience bet on him. Some even backed the score 6-0.

What now? What should be done? - "One more night!". There's no danger of that, Andrey is slowly tiding himself up and is up to speed. We've managed to dial into him a have a short chat.
 
- Andrey, what has really happened?
I underestimated him! How could I? He surprised me. You know, after the first fight, when the strap cracked, something happened to my hand. I have never felt something like that. My arm was worn out, I could not feel the fingers. What a nightmare!

  - Wasn't there anything else you could have done?
Listen, I have never been in such a situation. You should remember, you saw as I went to the corner and told the buys that I couldn't feel my hand, my fingers, just like I was given a shock.

  - Yes, I do remember you talking to Liliev. What happened next?
The first, the second, the third and the fourth rounds were a horror. I did what was comfortable for him, can you understand that? I hit just where Todd was best prepared. Only once, in the fifth fight I went the way I could be a threat for him, but I was not resistant enough or he was just tougher than I was.


- How do you feel now?
I stay calm, that was not the right evening, I do not throw down the cards. Do not strike me off! Let the fans and the PAL organizers know about that. I'm resting now, I'm not going to train for just a few more days. Then I'm starting again. Today, I feel that my left hand is as strong, as the right one, or maybe even stronger. In the right one I have a slight elbow ache…


- Andrey, you've known you weak and strong points, and you are saying that you did underestimate the opponent. How's that?
You see, I know me, and I know what I am capable of. I'm good enough for the World Amateur Championships, but not good enough for Las Vegas…
 
- Do you want to forge?
Oh, yeah! I'll take him away that damned belt, if I can only get a chance. Even this year! Listen Michael! Keep looking at the trophy, show it to you friends cause I'll Take it away from you soon!
 
- What are your next plans?
I'm getting ready for A1 tournaments in Moscow. Then, in June the next professional fights in Las Vegas are going to take place, and I'd like to take part. An then? I have to fight with Michael Todd again and win. I will win!
  And something more form me: what a rush it'll be, when the revenge duel takes place! I just can't wait!
Андрей Пушкар - Искам да отмъстя за Вегас!

"Ще му отнема колана още тази година!" - Казва Андрей Пушкар, по повод загубата му от американеца Майкъл Тод на 40-тия Армфайт в Лас Вегас.

"Все още не дошла истинската вечер!" - пееше Владимир Висоцки. И Андрей трябва да е пял този припев в самолета на връщане от Лас Вегас. Трудно беше, дори и за Игор Мазуренко, да се свърже с Пушкар. Той или не вдигаше телефона, или промърморваше да го оставят на мира. Не е очаквал такова поражение. Андрей се бореше в продължение на дванадесет дни, опитвайки се да свикне със случилото се и да търси някакъв отговор. Наистина бе трудно да се повярва, че такъв човек, с такъв опит и толкова жилав, може да приеме със сърцето си такова поражение. От друга страна, това беше неговият трети, очевидно загубен, шанс за спечелване на шампионския колан. Защо не можа Андрей да си прости за тази вечер в Лас Вегас? Всичко беше готово в края на краищата! Всичко бе подготвено "за" Пушкар. Съперникът - от съответна класа, по подходящ начин насърчаван - но този, с когото Андрей не можа да се справи. А трябваше, по-голямата част от публиката залагаше на Андрей, дори някои предвиждаха резултат 6:0.

И сега какво? Какво трябва да се направи? - "Още една вечер!" Няма опасност от това, за Андрей е трудно да се обърнат нещата. Успяхме да се свържем по телефона с Пушкар за кратко интервю.
 
- Андрей, какво се е случи всъщност?
Аз го подцених! Как ли? Ами той ме изненада. Знаете ли, след първата битка, когато се скъса каишката, нещо се случи с моята ръка. Никога не съм чувствал нещо подобно. Ръката ми беше като прекъсната, не можех да си почувствам пръстите. Какъв кошмар!

  - Нямаше ли нещо друго, което да направите?
Вижте, никога не съм бил в такава ситуация. Трябва да се има предвид това, вие видяхте как отидох до ъгъла и казах на момчетата, че не мога да си почувствам пръстите, бях точно като в шок.

  - Да, говорихте на Арсен Лилиев. Какво се случи след това?
Първият, вторият, третият и четвъртият рундове бяха ужасни. Направих това, което е удобно за него, разбирате ли? Удрях само там, където Майкъл Тод бе най-добре подготвен. Само веднъж, в петия рунд, използвах начина, който може да бъде заплаха за него, но не бях достатъчно устойчив или той просто беше по-издръжлив от мен.

- Как се чувствате сега?
Спокоен съм, това не беше "моята" вечер, но аз няма да "хвърля  картите". Не ме "отписвайте"! Нека феновете и организаторите от ПАЛ да знаят това. Аз почивам сега, няма да ходя да тренирам няколко дена. После, започвам отново. Днес се чувствам така, сякаш лявата ми ръка е почти толкова силна, колкото дясната или може би дори по-силна. В дясната имам лека болка в лакътя ...

- Андрей, познавате своите слаби и силни страни и както казвате, подценихте противника си. Как точно?
Вижте, познавам себе си и знам на какво съм способен. Аз съм достатъчно добър за аматьорско световно първенство, но не достатъчно добър за Лас Вегас...
 
- Искате ли да поправите това?
О, да! Аз ще му отнема онзи колан, ако мога само да получа шанс. Дори тази година! Слушай, Майкъл! Нагледай се трофея, покажи го на приятели, че скоро ще направя така, че да се разделиш с него!
 
- Какви са Ви плановете?
Андрей Пушкар: Подготвям се за А1 турнира в Москва. След това, през юни, на следващите професионални мачове в Лас Вегас бих искал да участвам. После? Ами трябва да се боря с Майкъл Тод отново и да спечеля. И ще спечеля!
  И още нещо: каква ли треска ще бъде, когато дойде  двубоят на отмъщението! Просто нямам търпение!


НАЧАЛО             КОНТАКТИ               АРМФАЙТ                  ФОРУМ                    ГАЛЕРИЯ                     FAQ
HOME      |       CONTACT      |        ONLINE SHOP      |        FORUM        |       GALLERY           
NEWS
NEWS ARCHIVE:


Ion Oncescu in the Guinness World Record Book
He defeated 1.024 people in arm wrestling

Athlete Ion Oncescu, five times world arm wrestling world champion, on Sunday, February the 12th gave a special show at the biggest Romanian Commercial Center Sun Plaza, broadcasted live on TV Sport.ro and on the internet.
The athlete arm wrestled 1.024 opponents, for seven hours and 41 minutes.
Oncescu stands undefeated and therefore set a new world record. "I could face another 1,000 people without problems" said Ion at the end.
The event was registered by Guinness World Records representative Gaz Deaves.
Among those defeated was Andra Voicu, European fitness bikini champion. Although she showed up wearing a very sexy attire, Andra did not impress Oncescu and lost.
The most expected moment of the show was when Helmut Duckadam, president of Steaua Football Club, came up to face Oncescu. The man who made history, with his hands, at Seville in 1986, defending four penalty kicks in the European Championship final against Barcelona also conceded defeat to Oncescu.
After defeating the 1000th opponent, "Iron" didn't seem too tired. "I could face another 1,000 people without problems," he said. He continued arm wrestling with other opponents, but was stopped in order to be given his award.
Oncescu successfully defeated 116 brave men in 2009, 323 "Spartans" in 2010 and 524 "warriors" in 2011.
Congratulations!!!