НАЧАЛО             КОНТАКТИ               АРМФАЙТ                  ФОРУМ                    ГАЛЕРИЯ                     FAQ
NEWS
NEWS ARCHIVE:


HOME      |       CONTACT      |        PAY FORM     |        FORUM        |       GALLERY           
Copyright © Armfight. 2010 All Rights Reserved.

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО КАНАДСКА БОРБА
/ АРМРЕСТЛИНГ / В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯІ. Характер и способи на провеждане на състезания по канадска борба /АРМРЕСТЛИНГ/
С оглед на международната терминология състезанията по канадска борба ще бъдат наричани състезания по армрестлинг.
       По своя характер състезанията по армрестлинг се делят на лични и отборни.
"        В личните състезания се определят местата, заети от всеки участник в сътезанието в отделните теглови категории и в абсолютна категория.
"        В отборните състезания се определят местата на отборите, в зависимост от точките, които са донесли състезателите  на дадения отбор в индивидуалното класиране (1-во място - 10 т.; 2-ро място - 7 т.; 3-то място - 5 т.; 4-то място - 4 т.; 5-то място - 3 т.; 6-то място - 2 т.)
"        Състезанията по АРМРЕСТЛИНГ се провеждат по системата на двойната елиминация (при регистриране на 2 загуби от даден състезател, същият отпада от състезанието).


ІІ. Участници в състезанията по АРМРЕСТЛИНГ

ІІ.1. Възрастови групи на участниците:
"        юноши и момичета - 14-15 години;
"        юноши и момичета - 16-18 години;
"        младежи и девойки - 19-21 години;
"        възрастни - 19-40 години;
"        ветерани        - над 40 години.

ІІ.2. Участници
В състезание по Канадска борба се допускат спортисти, занимавали се не по-малко от 6 месеца с АРМРЕСТЛИНГ. Заявлението за участие в дадено състезание се подава лично или от треньор, придружено от медицинско свидетелство.

ІІ.3. Допуск до участие в състезания
Допускът се осъществява от мандатна комисия по заявка с определена форма и документ за самоличност на съответния състезател. Всеки участник се състезава само в категорията, в която е заявен.
Мандатната комисия се утвърждава от БФКБ или от спортния клуб, провеждащ състезанието.
В нея влизат:
"        Председател на комисията;
"        Главен съдия;
"        Главен секретар.
Цялата отговорност за допускането на състезателите се носи от мандатната комисия.

ІІ.4. Теглови категории
Участниците в състезанието по АРМРЕСТЛИНГ се състезават в следните теглови категории по версията на Световната федерация по канадска борба WAF.
"        Жени - до 45 кг.; до 50 кг.; до 55 кг.; до 60 кг.; до 65 кг.; до 70 кг.; до 75 кг.; до 80 кг. и над 80 кг.
"        Мъже - до 50 кг.; до 55 кг.; до 60 кг.; до 65 кг.; до 70 кг.; до 75 кг.; до 80 кг.; до 85 кг.; до 90 кг.; до 100 кг.; до 110 кг. и над 110 кг.
"        Девойки - до 43 кг.; до 47 кг.; до 52 кг.; до 58 кг.; до 65 кг.; до 73 кг. и над 73 кг.
"        Юноши - до 52 кг.; до 58 кг.; до 65 кг.; до 73 кг.; до 81 кг.; до 90 кг. и над 90 кг.

ІІ.5. Теглене и жребий на състезателите
Тегленето и жребия на състезателите се осъществява преди самото състезание, но не по-късно от 18 часа преди началото на състезанието. Състезател, който закъснее за тегленето, не може да се състезава. Тегленето се извършва от специална комисия.
Изтеглянето на жребия се извършва непосредствено след минаването през кантара.

ІІ.6. Права и задължения на състезателите
Участникът е длъжен:
"        да знае и строго да съблюдава правилата и програмата на състезанието;
"        да бъде вежлив и коректен по отношение на всички участници, съдии и лица, провеждащи състезанието;
"        незабавно да се явява при повикване от съдийската колегия;
"        да пристъпва към масата само по сигнал на съдията.

Участникът има право:
"        да се обърне към съдийската колегия чрез официалния представител или капитана на своя отбор;
"        до началото на тегленето да контролира теглото си на всички официални кантари на състезанието
"        при необходимост да се обърне към лекаря на състезанието.

ІІ.7. Екипировка на състезателите
Участниците в състезание по АРМРЕСТЛИНГ задължително трябва да бъдат облечени със спортен екип (спортни обувки, анцуг или шорти, тениска).
Забранява се използването на всякакви предохраняващи бинтове, налакътници, както и носенето на гривни и пръстени на играещата ръка.

ІІ.8. Представители, треньори и капитани на отборите
Всеки отбор е длъжен да има официален представител, който се явява ръководител на отбора и осъществява връзката между съдийската колегия и сътезателите. Ролята на официален представител може да се поеме и от треньора или капитана на отбора. Протести по резултатите от даден двубой се подават от официалния представител чрез главния секретар на състезанието в писмена форма не по-късно от 1 минута след приключването на срещата, чийто резултат се оспорва. Когато официалният представител се държи некоректно към съдии, треньори, състезатели или други лица, обслужващи състезанието, може да бъде дисквалифициран.

ІІІ. Съдийска колегия

ІІІ.1. Съдии на състезания по АРМРЕСТЛИНГ могат да бъдат само лица, имащи необходимия ценз, получен от БФКБ.

ІІІ.2. Състав на съдийската колегия
Съдийската колегия за обслужване на дадено състезание се определя от БФКБ. Нейни членове са:
"        Главен съдия;
"        Заместник главен съдия;
"        Главен секретар;
"        Технически секретар;
"        Рефери;
"        Информатор;
"        Комендант;
"        Лекар на състезанието.

ІІІ.3. Главен съдия
Той носи отговорност за провеждане на състезанието пред организацията, която го провежда (респективно БФКБ). Той носи отговорност за пригодността на помещението, в което се провежда състезанието; проверява документалното му обезпечаване; разпределя реферите за всеки кръг; провежда заседанието на съдийската колегия преди началото на турнира; обявява резултатите от протестите; дава отчет за състезанието, подписвайки протоколите на състезанието не по-късно от 3 /три/ дни след приклюването му.

ІІІ.4. Заместник главен съдия
Той помага на главния съдия и при негово отсъствие поема функциите му.

ІІІ.5. Главен секретар
Той води протоколите на съдийската колегия; провежда жребия и определя порядъка на срещите; определя графика на съсезанието; приема заявленията, протестите и ги предава на главния съдия.

ІІІ.6. Рефери
Те ръководят двубоите на масата. Всяка среща се съдийства от двама рефери - главен и помощник.

ІІІ.7. Технически секретар
Води протоколите на отделните категории, в съответствие с решенията на реферите регистрира победа или загуба на съответния състезател и след приключване на състезанието предава протоколите на главния съдия.

ІІІ.8. Информатор
Той обявява програмата на турнира, съобщава порядъка на срещите и информира зрителите за хода на състезанието.

ІІІ.9. Комендант
Той отговаря за залата, в която ще се провежда състезанието - осветление, озвучаване, места за участниците и зрителите, охрана на състезанието.

ІІІ. 10. Лекар
Той носи отговорност за медицинското обезпечаване на турнира.

ІV. Правила, по които се провеждат състезания по АРМРЕСТЛИНГ

ОБЩИ ПРАВИЛА
ІV.1. Всеки състезател е длъжен да се държи коректно с другите състезатели, съдии и технически лица. В противен случай се дисквалифицира от състезанието.
ІV.2. Състезателят не може да иска отстраняване на даден съдия от неговата среща.
ІV.3. Състезателите задължително се борят с фланелки с къси ръкави. Забранява се носенето на предохранителни бинтове, налакътници, пръстени и гривни на ръката, с която се бори.

СТАРТОВА ПОЗИЦИЯ
ІV.4. В стартова позиция състезателите хващат ръцете си така, че първите фаланги на палците да се виждат.
ІV.5. Захватът на ръцете се разполага в центъра на масата, лактите се установяват на подложките.
ІV.6. Свободната ръка хваща ръкохватката на масата.
ІV.7. Рамената на състезателите трябва да са успоредни на кантовете на масата.
ІV.8. Единият крак на състезателя задължително трябва да бъде на земята.

ДВУБОЙ
ІV.9. Борбата започва след команда "Внимание" "Старт" - "Ready" "Go".
ІV.10. Победа се присъжда на състезателя, който наведе ръката на противника до ограничителя на масата.
ІV.11. На състезател, получил два фала в една среща се присъжда служебно поражение.
ІV.12. Ако състезател наруши правилата в критична за него ситуация (ако ръката му е отклонена от вертикалата на ъгъл, по-голям от 45 градуса) му се присъжда загуба.
ІV.13. В случай на разрив на захвата или обявено предупреждение, участниците имат право на 30 секунди почивка.
ІV.14. След разрив на захвата ръцете на противниците се връзват със специални ремъци.
ІV.15. Времето за почивка при повторен двубой на финала е не повече от три минути.

НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА
ІV.16. Неизпълнение на команда на рефер.
ІV.17. Преждевременен старт.
ІV.18. Повдигане на лакътя от подложката.
ІV.19. Когато главата на състезателя пресече средната линия на масата.
ІV.20. Когато главата или рамото на единия състезател допрат захвата на ръцете.
ІV.21. Умишлен разрив на захвата в некритично състояние.
ІV.22. Положение, което може да предизвика травма на състезателя, който го е заел.
ІV.23. Изпускане на свободната ръка от ръкохватката.
ІV.24. Повдигане на двата крака едновременно от пода.
ІV.25. Използване на непозволени стимулатори.

V. Оборудване на залата за състезание.
V.1. Маса
Масата, на която се провежда състезание по АРМРЕСТЛИНГ е специална и е оборудвана съгласно изискванията на Световната федерация по АРМРЕСТЛИНГ WAF.
Масите в залата се разполагат странично, така че зрителите  да могат да виждат свободно ръцете на състезателите.
V.2. Масата трябва бъде осветена вертикално отгоре или с разсеяна светлина, която да не пречи на състезателите.
V.3. Температурата в залата не трябва да бъде под 15  C (градуса по Целзий), а влажността на въздуха - под 60%. В залата трябва да има нормална вентилация.


Правилата са утвърдени на редовно заседание на УС на БФКБ, проведено на 05.03.2019 г. в гр. София.ПРАВИЛНИК
За
Регламентиране статута на състезателите по канадска борба


І. Участници в състезание по канадска борба (ARMWRESTLING ).               

В състезания по канадска борба се допускат всички български граждани Юноши и Девойки, Мъже и Жени, Ветерани и Инвалиди, които са физически и психически здрави и притежават медицинско свидетелство с което доказват своята годност да спортуват.
Състезателите инвалиди доказват своята категория на инвалидност  със съответен документ от ТЕЛК .Състезателния атестат се издава от клуба в който членува състезателя.

ІІ. Възрастови групи на състезателите.

1. Юноши и момичета: 14-15 години ;
2. Юноши и момичета: до 18 години ;
3. Младежи и девойки: до 21 години;
3. Възрастни: мъже и жени от 19-40 години;
4. Ветерани: мъже и жени над 40 години;

ІІІ. Статут на състезателите по канадска борба.

1.По своя статут състезателите се делят на две категории: аматьори и професионалисти;

"        Аматьори - са всички състезатели които се занимават организирано с канадска борба в клубове и школи без да получават заплащане за тази си дейност; Спортистите аматьори могат да получават награди за постигнати високи спортни резултати. Те имат право на средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателната дейност.

"        Професионалисти - са всички състезатели които се занимават организирано с канадска борба в клубове и школи, притежават званието републикански шампион и получават заплащане  за тази си дейност съгласно подписан професионален договор;Преминаването в дивизия професионалисти е доброволно.
Договорът между спортиста професионалист и спортния клуб се сключва задължително в писмена форма и включва клаузи относно:
- срока на договора;
- размера на възнаграждението на спортиста;
- застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;
- условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер;
- обезщетенията, дължими от неизправната страна.
ІV. Състезателни права.

1.        Възникване;

"        Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права. Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.
"        Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.
"        Картотекирането се извършва от БФКБ по предложение на членуващия в нея спортен клуб.
"        Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани или са чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.
"        Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде картотекирано.


2.        Аматьори;

"        Клубната принадлежност на състезателите се доказва с картотека за клуба в който те тренират;
"        Клубовете са задължени да предложат за картотекиране всички занимаващи се с канадска борба и да предоставят документите на своите спортисти за утвърждаване от БФКБ до 31.03 от всяка текуща година;
"         Картотекта задължително трябва да включва информация за клубната принадлежност, възрастта, адреса и спортните постижения на спортиста;

3.        Професионалисти;

"        Клубната принадлежност на състезателя се доказва с копие от договора между състезателя и клуба;
"        Клубовете са задължени до 31.03 от всяка текуща година да изпратят копия от  договорите на професионалните състезатели за утвърждаване от БФКБ;

           4. Прекратяване;

"        Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за срока на договора, а на спортистите аматьори - за срока на картотекирането.
"        Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:
-по взаимно съгласие на страните;
-при писмено изразено желание на картотекираното лице;
-с изтичане на срока на картотекиране;
-при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;
- при заличаване регистрацията на спортния клуб;
"        БФКБ може да отнеме състезателните права на картотекиран от нея спортист за определен период от време или окончателно, по нейна инициатива или по мотивирано предложение на:
- спортния клуб, притежаващ състезателните права;
            - председателя на Националната комисия за допингов контрол;
- международните спортни организации EAF и WAF в случаите, предвидени в техните правилници.
"        Спортист с прекратен договор или с изтекла картотека самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.

V. Трансфер на състезатели.

1. Състезателни права на всеки спортист могат да се преотстъпват от един спортен клуб на друг за определен период от време в рамките на спортносъстезателната година.

2. Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се извършва след предварително писмено съгласие на спортиста.
3.Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписват в трансферен регистър на спортната федерация.
4. Трансферната цена е предмет на свободно договаряне между страните.


             5.Трансфер на спортисти аматьори;

"        Трансфера на аматьори се извършва след предварително подписан договор за трансфер между клубовете страни по прехвърлянето;
"        Клубовете задължително уведомяват БФКБ за промяната на клубната принадлежност на даден състезател, писменно в срок от 2 седмици след трансфера;
   6.Трансфер на спортисти професионалисти;

"        Трансфера на професионалисти се извършва след предварително подписан договор за трансфер между клубовете страни по прехвърлянето;
"        Клубовете задължително уведомяват БФКБ за промяната на клубната принадлежност на даден състезател, писменно в срок от 2 седмици след трансфера;


VІ. Арбитраж.

1.        Всички спорни въпроси по трансфера на състезатели се решават от УС на БФКБ, след предварително изпратена молба от една от спорещите страни;
2.        БФКБ изпраща в писмен вид официалното си становище до двете страни по спора, становището е окончателно и не подлежи на обжалване;
3.        УС на БФКБ си запазва правото да спира правата на даден състезател до разрешаване на възникналия проблем;


Правилникът е приет с решение на УС на БФКБ от 20 февруари 2004г.


БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАНАДСКА БОРБА

АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА
Утвърдени с Решение на Управителния съвет на 10.09.2019г.
ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1 Целта на настоящите Антидопингови правила е да уредят организацията и контрола за предотвратяване използването на забранени субстанции и забранени методи от състезатели, треньори и длъжностни лица, както и реда да установяване на нарушенията на антидопинговите правила и налаганите санкции.
Чл.2 Тези Правила се отнасят за състезателите, треньорите, длъжностните лица и другия персонал на всички спортни клубове, членове на Българска федерация по Канадска борба.
Чл.3 Настоящите Антидопингови правила на БФ Канадска борба се утвърждават съгласно изискванията на Наредбата за антидопингова дейност при тренировъчна и състезателна дейност на Антидопинговия център към министъра на физическото възпитание и спорта - Република България, Aнтидопингов Кодекс на Световната Антидопингова Агенция (WADA) и Антидопингови правила на Международната федерация по Канадска борба.Те са част стремежа на федерацията за превенция на употребата забранени субстанции и методи в спорта.
Чл.4. БФ Канадска борба съвместно с Международната федерация по Канадска борба или Антидопинговия център ежегодно осигурява антидопингово обучение на спортистите и длъжностните лица с цел спазване на антидопинговите правила и превенция на употребата на допинг в спорта.
Чл.5.БФ Канадска борба публикува и актуализира на интернет страницата си списъка на забранените субстанции и методи, Наредбата за антидопингова дейност и антидопинговите си правила.
ЧАСТ ВТОРА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Чл.4.
1. Състезателите, треньорите, длъжностни лица и другия персонал на всички спортни клубове, членове на БФ Канадска борба са длъжни да знаят кое съставлява нарушение на антидопинговите правила и кои субстанции и методи са включени в Списъка на забранените субстанции и методи.А така също и че подлежат на санкции при нарушаването им.
2. Всеки състезател, картотекиран или членуващ в БФ канадска борба, се счита съгласен по всяко време да бъде обект на всякакъв състезателен и извънсъстезателен (внезапен) допинг контрол, провеждан от орган с необходимата компетенция ( МФ и САА; Антидопинговия център и всяка друга организация отговорна за тестването на дадена спортна проява ).
3. Състезателите, картотекирани при БФ по канадска борба, техния помощен персонал и всички други лица, регистрирани или членуващи в БФ канадска борба или свързани с нея по силата на договор, оторизация, акредитация или участие в нейната дейност или състезания се задължават да спазват настоящите Антидопингови правила, както и нормите, установени с Антидопингови правила на Международната федерация по Канадска борба,ЗФВС и Наредбата за антидопингова дейност.
4. Всеки състезател, определен за тестване, е длъжен да се яви пред антидопинговия екип, дори и при отказ от участие в състезание или тренировка.
5. Всеки състезател, определен за тестване извън състезание, е длъжен да се яви за вземане на проба от антидопинговия екип в определения в известието срок.
Чл.5.Състезателите носят отговорност за всяка забранена субстанция или нейни метаболити или маркери, открити в техните проби, както и за притежаването на ресурси за прилагане на забранен метод.
Чл.6.Спортистите и други длъжностни лица са длъжни да знаят кое поведение съставлява нарушение на антидопинговите правила и кои субстанции и методи са включени в Списъка на забранените субстанции и методи.
Чл.7. БФ Канадска борба следва да уведоми незабавно АДЦ, МФ и САА при уведомяване за нарушение на антидопинговите правила.
ЧАСТ ТРЕТА
Допингов контрол
Чл.7
(1)Национален орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта е Антидопинговият център към министъра на физическото възпитание и спорта.
(2) Допингов контрол може да бъде извършен и по искане на:
- Международната федерация по канадска борба;
- Българска федерация по канадска борба;
Чл.8. (1) На допингов контрол подлежат:
1. състезателите, картотекирани при Българската федерация по канадска борба;
2. състезателите от страните, подписали Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа, съставен на 12 септември 2002 г. във Варшава (ДВ, бр. 82 от 2005 г.) и ратифициран със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 17 от 2005 г.), когато те пребивават на територията на Република България;
3. състезателите, участващи в международни спортни прояви на територията на Република България, по искане от страна на Международната федерация по Канадска борба.
4. състезателите, лишени от състезателни права вследствие на нарушение на антидопинговите правила.
(2) Разходите за транспорт и анализ на пробите на спортистите по ал. 1, т. 4 и за командировки и възнаграждения на антидопинговите екипи се заплащат от състезателя или от лицензираната спортна организация, към която той е картотекиран.
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
НАРУШЕНИЕ НА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВИЛА
Чл. 9. Допингът се определя като проява на едно или повече нарушения на антидопинговите правила, изложени в чл.10 на настоящите Антидопингови правила.
Чл. 10. Нарушения на антидопинговите правила съставляват:
(1) Наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба на спортист при съобразяване със следните условия и изключения:
а) лично задължение на всеки спортист е да се увери, че в организма му не постъпват забранени субстанции; спортистът носи отговорност за всяка забранена субстанция, нейни метаболити или маркери, открити във взета от него проба, и не е необходимо да се доказват намерение, вина, небрежност или съзнателно използване от страна на спортиста за установяване на нарушението;
б) достатъчни доказателства за установяване на нарушението има при наличие на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба "А", при условие че спортистът отхвърли правото на анализ на проба "Б" и такъв не се състои, както и при условие че проба "Б" се анализира и резултатът от нейния анализ потвърждава наличието на забранената субстанция и/или нейните метаболити или маркери, открити в проба "А" на спортиста; Заплащането се поема от БФ канадска борба и/или от спортиста
в) с изключение на субстанциите, за които в Списъка на забранените субстанции и методи е определен количествен праг, наличието на каквото и да е количество забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в пробата на спортист съставлява нарушение на антидопинговите правила;
г) като изключение от общото правило на т. 1 Списъкът на забранените субстанции и методи или международните стандарти могат да установяват специални критерии за определяне на забранени субстанции, които могат да бъдат произведени ендогенно;
(2) използването или опитът за използване от спортист на забранена субстанция или забранен метод при съобразяване със следните условия и изключения:
а) лично задължение на всеки спортист е да се увери, че в организма му не постъпват забранени субстанции и не е необходимо да се доказват намерение, вина, небрежност или съзнателно използване от страна на спортиста за установяване на нарушението, свързано с използването на забранена субстанция или забранен метод;
б) дали използването или опитът за използване на забранена субстанция или забранен метод са били успешни или не е без съществено значение; за установяване извършването на нарушение на антидопинговите правила е достатъчно, че забранената субстанция или забраненият метод са били използвани или е бил направен опит за тяхното използване;
(3) отказът за участие или неучастие на спортист, без уважителна причина, във вземане на проби след получаване на известие съгласно установеното в наредбата, или избягване по какъвто и да е друг начин на процедурата по вземане на проби;
(4) нарушаването на изискванията, свързани със задължението на спортиста да бъде на разположение за извънсъстезателно тестване, включително неуспешното подаване на информация за местонахождението и пропуснатите проверки, които се декларират въз основа на правила, съответстващи на посочените в Международния стандарт за тестване; всяка комбинация от 3 пропуснати проверки и/или неуспешно подаване на информация за местонахождение, извършени в срок от 18 месеца съгласно установеното от антидопинговите организации с правомощия спрямо спортиста, съставлява нарушение на антидопинговите правила;
(5) фалшифицирането или опитът за фалшификация на която и да е част от процедурата за допингов контрол;
(6) притежаването на забранени субстанции или забранени методи при съобразяване със следните условия и изключения:
а) притежаване на забранена субстанция или забранен метод от спортист по всяко време и на всяко място, освен ако спортистът установи, че притежанието е съгласно разрешение за терапевтична употреба, издадено по надлежен ред, или друго приемливо оправдание;
б) притежаване на забранена субстанция или забранен метод по време на състезание или извън състезание от длъжностно лице във връзка със спортист, освен ако длъжностното лице докаже, че притежаването е съгласно разрешение за терапевтична употреба, издадено по надлежен ред, или друго приемливо оправдание;
7. трафикът или опитът за трафик на забранена субстанция или забранен метод;
8. прилагането или опитът за прилагане на забранена субстанция или забранен метод върху спортист, както и съдействието, подстрекаването, подпомагането, подбуждането, прикриването и всеки друг вид съучастничество, включващо нарушение или опит за нарушение на антидопинговите правила.
ЧАСТ ПЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОПИНГОВИЯ КОНТРОЛ

Чл. 11. (1) Спортистите и други лица са длъжни да знаят кое съставлява
нарушение на антидопинговите правила и кои субстанции и методи са включени в Списъка на забранените субстанции и методи.
(2) Антидопингови правила на БФ Канадска борба се публикуват в официалния сайт на федерацията.
Чл. 12. (1) Всеки спортист, определен за тестване, е длъжен да се яви пред антидопинговите екипи, дори и при отказ от участие в състезанието или тренировката.
(2) Определен за тестване спортист се освобождава от председателя на антидопинговия екип и дежурния лекар, когато спортистът е прекратил участието си в срещата или тренировката по медицински показания и е транспортиран до лечебно заведение. Председателят на антидопинговия екип и дежурният лекар изпращат писмен доклад за това до изпълнителния директор на Антидопинговия център.
(3) В случаите, когато спортист е прекратил участието си в състезанието по
медицински показания, на тестване подлежи предварително изтеглена чрез жребий резерва.
(4) Временното отлагане на процедурата за тестване се допуска само в случаите, определени по реда на Наредбата.
Чл. 13. (1) Спортист - участник в състезание, е длъжен след приключването му и преди напускане на спортния обект да провери дали е определен за тестване. Имената на спортистите, подлежащи на допинг контрол се изнасят на информационно табло, предварително указано за тази цел.
(2) Спортист, определен за тестване извън състезание, е длъжен да се яви за
вземане на проба от антидопинговия екип в определения срок съгласно уведомяването от съответния орган.
Чл. 14. (1) Спортистите, включени в Регистъра на спортистите за тестване на
Антидопинговия център, са длъжни да предоставят точна и актуална информация за своето местонахождение посредством АДАМС.
(2) Информацията по ал. 1 се въвежда в срок преди първия ден на всяко тримесечие от началото на календарната година, а при всяка настъпила промяна - незабавно.
(3) Информацията се използва само за целите на планиране, координиране и провеждане на тестване при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и се предоставя на Световната антидопингова агенция (САА) и на други антидопингови организации с правомощия да проверяват даден спортист съобразно Международния стандарт за тестване, при условие че тази информация се пази в тайна по всяко време и се унищожава, след като престане да бъде релевантна за посочените по-горе цели.
(4) Антидопинговият център може по всяко време да изисква допълнителна информация от БФ канадска борба за местонахождението на отделни спортисти.
(5) Спортист с наложено наказание временно отстраняване или лишаване от права подлежи на извънсъстезателно тестване и е длъжен при поискване да предоставя на Антидопинговия център информация за местонахождението си по време на срока на  наказанието.
(6) Неподаването на информация за местонахождение посредством АДАМС се счита за неуспешно подаване за целите по-горе, при условие че са изпълнени условията на Международния стандарт за тестване.
(7) Случаите, при които спортистът не е на разположение за тестване на декларираното от самия него/нея местонахождение, се считат за пропуснати проверки за целите на настоящите Правила, при условие че са изпълнени условията на Международния стандарт за тестване.
(8) Спортист, когото Антидопинговият център е включил в своя Регистър на спортистите за тестване, е длъжен да спазва изискванията на наредбата, включително задължението за подаване на информация за местонахождението си по Международния стандарт за тестване, освен ако извести писмено Антидопинговия център, че е прекратил спортносъстезателната си дейност или че е информиран, че не отговаря на критериите за включване в Регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център.
(9) Спортист, който е известил писмено Антидопинговия център, че прекратява своята спортносъстезателна дейност, не може да се завърне към такава, освен ако извести Антидопинговия център за това поне 6 месеца преди датата на очакваното си завръщане. За посочения период до действителното завръщане към спортносъстезателна дейност спортистът е длъжен да бъде на разположение за извънсъстезателно тестване без предизвестие, както и при поискване да спазва изискванията за подаване на информация за местонахождението си по Международния стандарт за тестване.
Чл. 15. (1) Спортистите носят отговорност за всяка забранена субстанция или
нейни метаболити или маркери, открити в техните проби, както и за притежаването на ресурси за прилагане на забранен метод.
(2) Спортистите не носят отговорността по ал. 1, ако:
1. забранената субстанция, нейните метаболити или маркери не надвишават
граничното ниво, определено в Списъка на забранените субстанции и методи на САА или в Международния стандарт за лаборатории и техническите документи към него;
2. са получили разрешение за терапевтична употреба на откритите забранени
субстанции или забранени методи и концентрацията им не надвишава праговите лимити съгласно Списъка на забранените субстанции и методи;
3. използването на откритата забранена субстанция или забранен метод е следствие от предприети спешни медицински мерки, възпрепятстващи тежки увреждания на спортиста.
(3) Спортистите са длъжни да информират лекуващите ги лекари за отговорността си по ал. 1.
Чл. 16. (1) Медицинските лица, работещи в областта на спорта, при лечение на спортисти са длъжни:
1. да не препоръчват, предписват, дават или прилагат лекарства, съдържащи забранени субстанции, ако те могат да бъдат заменени с други, които не съдържат такива субстанции;
2. да не препоръчват, предписват, прилагат или предлагат използването на забранени методи, ако те могат да бъдат заменени с такива, които не са забранени.
(2) Медицинските лица, работещи в областта на спорта, при лечение на спортисти може да не спазят правилата по ал. 1 при условие на спешност.
(3) След оказване на спешната помощ по ал. 2 медицинското лице е длъжно
незабавно писмено да извести изпълнителния директор на Антидопинговия център и спортиста за приложеното лечение.

ЧАСТ ШЕСТА
НАКАЗАНИЯ
Чл. 17.
1. Временно спиране на правата на уличен състезател се налага от Управителния съвет или оторизиран от него член, веднага след съобщението от антидопинговия център, след което се уведомява антидопинговия център.
2. При надлежно доказване на нарушение на антидопинговите правила, извършено от състезатели, картотекирани при БФ Канадска борба, както и от треньори, длъжностни лица и персонал на всички спортни клубове, членове на БФ канадска борба, Управителният съвет на БФ по канадска борба налага съответните санкции съгласно нормативните актове.
3.БФ по Канадска борба изпълнява влезлите в сила решения за налагане санкции на лица, извършили нарушения на антидопинговите правила.
4. Клубовете, от които са картотекирани спортистите, по отношение на които е констатирано нарушение на антидопинговите правила носят отговорност за заплащане на всички санкции, наложени на БФ по Канадска борба за нарушение на антидопинговите правила и норми.
Чл.18. Настоящите Антидопингови правила се приемат съгласно Наредбата за антидопингова дейност при тренировъчна и състезателна дейност на Националната антидопингова организация към Министерство на физическото възпитание и спорта - Република България, и са в съответствие с Антидопинговите правила на Международната федерация по Канадска борба, разработени във връзка със Световния антидопингов кодекс на Световната антидопингова агенция. При непълноти и противоречия на настоящите правила с Антидопинговите правила на Международната федерация по Канадска борба, се прилагат нормите на Антидопинговите правила на Международната федерация по Канадска борба.
Чл.19. Тези Правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от Управителния съвет на БФ по канадска борба и действат в редакцията, в която са утвърдени, до последващо изменение.
Чл. 20. Настоящите Антидопингови правила включват като своя неразделна част актуалния към момента списък на забранените вещества (субстанции) и забранените методи, съставен от Световната Антидопингова Агенция  (WADA).
Настоящите правила са утвърдени на 10.09.2019 г,  на заседание на УС на Българска федерация по Канадска борба.


ПРАВИЛНИК
За
статута на съдиите членове на съдийската колегия на БФКБ
І. Съдия на състезания по Канадска борба.

1.За съдия на състезания по канадска борба се допускат само физически и психически здрави мъже и жени на възраст 19-55години, които са получили необходимия ценз от БФКБ.
2. Лиценз за съдия по канадска борба се получава след като кандидата положи успешно теоритически и практически изпит пред съдииската колегия на БФКБ.
3. Всеки двубой по канадска борба се съдийства от двама съдии/ основен и помощник /.

ІІ. Категоризация на съдиите.

1.        Главен съдия на БФКБ.
"        Назначава се от УС на БФКБ;
"        Задължително условие за него е да има разряд за международен съдия;
2.        Съдия Іви разряд.
"        Іви разряд получава всеки съдия с две годишен стаж съдийствал на 80% от мероприятията провеждани през тези години;           
"         3. Съдия ІІ разряд.
"        ІІри разряд е съдия, получил  съдииски ценз, но със стаж до 2  години от придобиването му;
"        Всеки съдия остава втори разряд докато не изпълни условието за І разряд;
     4. Международен съдия.
"        За лиценз на международен съдия могат да кандидатстват само съдии Іви ранг по предложение на БФКБ;
ІІІ. Съдийска колегия.
Съдийската колегия за обслужване на дадено състезание се определя от БФКБ. Нейни члениве са: Главен съдия; Зам. главен съдия; Главен секретар; Технически секретар; Рефери; Информатор; Комендант; Лекар на състезанието.
1.        Главен съдия - носи отговорност за провеждане на състезанието пред организацията, която го провежда (респективно БФКБ). Той носи отговорност за пригодността на помещението в, което се провежда състезанието; проверява документалното му обезпечаване; разпределя рефери за всеки кръг; провежда заседанието на съдийската колегия преди началото на турнира; обявява
резултатите от протестите; дава отчет за състезанието, подписвайки протоколите не по късно от три дни след приключването му.
2.        Зам. Главен съдия - помага на главния съдия и при неговото отсъствие поема функциите му.
3.        Главен секретар - той води протоколите на съдийската колегия;
провежда жребия и определя порядъка на срещите; определя графика на състезанието; приема заявленията, протестите и ги предава на главния съдия.
4.        Рефери - ръководят двубоите на масата. Всяка среща се съдийства от двама рефери - главен и помощник.
5.        Технически секретар - води протоколите на отделните категории, в съответствие с решенията на реферите регистрира победа или загуба на съответния състезател и след приключване на състезанието предава протоколите на главния съдия.
6.        Информатор - обявява програмата на турнира, съобщава порядъка на срещите и информира зрителите за хода на състезанието.
7.        Комендант - отговаря за залата в която ще се провежда
състезанието - осветление, озвучаване, места за участниците и зрителите, охрана на състезанието. 3.11. Лекар - носи отговорност за медицинското обезпечаване на турнира.